ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

1 ОПЕРАТОР ТВНЕТ
2 ПРОМОЦИЯ ПРОМО ПРЕДПЛАТИ ЕДНОКРАТНО АВГУСТ 2022
3 УСЛУГИ/ЕСУ ИНТЕРНЕТ
4 ТЕРИТОРИЯ ЕСМ ТВНЕТ
5 СРОК АВГУСТ 2022
6 ВАЛИДНА ЗА НОВИ КЛИЕНТИ ЗА ЕСУ- НЕТ
7 ЦЕЛ ТЕСТ ЕСУ-НЕТ
8 ИЗИСКВАНЕ ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ /ПРОМО / БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР
9 СХЕМА 1.предплаща се при подписване на абонаментния договор/анекс / ПРОМО
2.БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР / ПРОМО 6/12
3.параметрите/обхвата и конфигурацията/ на ЕСУ съгласно ценовата листа
4.след срока на промоцията ЕСУ-НЕТ 40/60 се заплащат по ЕСЦ (единични стандартни цени)
Всички цени са в лева с включено ДДС
ЕСУ интернет Срок М./О.П. Цена лева Търг. отстъпка Единична стандартна цена
ЕСУ-НЕТ40 6 месеца 60 лв 36 лв 16 лв./М./ О.П.
ЕСУ-НЕТ40 12 месеца 108 лв 84 лв 16 лв./М./ О.П.
ЕСУ-НЕТ60 6 месеца 68 лв 40 лв 18 лв./М./ О.П.
ЕСУ-НЕТ60 12 месеца 120 лв 96 лв 18 лв./М./ О.П.
10 ТАКСИ ИНСТАЛАЦИЯ / АКТИВАЦИЯ (И/А)  –  100% ОТСТЪПКА   от  (10лв.)
11 ГАРАНЦИЯ ТВНЕТ ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЕСУ. ВСЕКИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА/ПРОМОЦИЯТА, КОГАТО НЕ Е ДОВОЛЕН И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА ТВНЕТ, МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА/ПРОМОЦИЯТА , БЕЗ НЕУСТОЙКИ. ТВНЕТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА/ПРОМОЦИЯТА – НА КЛИЕНТА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

  • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
  • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
  • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА
  • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
  • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА , КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ, ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА С ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА/ОУ НА ТВНЕТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-CANCEL@TVNET.BG ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ. ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО.

НЕУСТОЙКИ:                                                                                                       

А / ПРИ НЕДОСТАВЯНЕ НА ЕСУ СЪГЛАСНО ОУ ,ОПЕРАТОРА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КЛИЕНТА ПРЕДПЛАТЕНИТЕ СУМИ,ЗА ПЕРИОДА ЗА КОЙТО НЕ СА ДОСТАВЯНИ ЕСУ.
Б/ ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА/ПРОМОЦИЯТА, ПО ИСКАНЕ/ВИНА НА АБОНАТА ,ТВНЕТ НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА (ИЗЦЯЛО/ЧАСТИЧНО) ПРЕДПЛАТЕНАТА СУМА /ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ/ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ.СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ АБОНАТНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ, СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.

Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ, на безплатен клиентски телефон 080016166, на имейл на твнет info@tvnet.bg