ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

 1. ОПЕРАТОР : ТВНЕТ
 2. ПРОМО : ПРЕДПЛАТИ ЕДНОКРАТНО МАРТ/АПРИЛ 2019
 3. УСЛУГИ/ЕСУ : ИНТЕРНЕТ
 4. ТЕРИТОРИЯ : ЕСМ ТВНЕТ
 5. СРОК   : МАРТ-АПРИЛ  2019
 6. ВАЛИДНА ЗА : НОВИ КЛИЕНТИ ЗА ЕСУ-НЕТ
 7. ЦЕЛ: ТЕСТ ЕСУ-НЕТ
 8. ИЗИСКВАНЕ : ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ/СРОЧЕН ДОГОВОР       
 9. СХЕМА :
 • предплаща се при подписване на договор
 • срочен договор 6/12 м/оп
 • параметрите/обхвата и конфигурацията/ на ЕСУ съгласно ценовата листа
 • след срока на промоцията ЕСУ-НЕТ40/60 се заплащат по ЕСЦ (единични стандартни цени)

ЕСУ ИНТЕРНЕТ

СРОК М./О.П.

ЦЕНА ЛЕВА

ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА

ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА

ЕСУ-НЕТ40

МЕСЕЦА  

60 ЛЕВА

36 ЛЕВА

16 Л./М./О.П.

ЕСУ-НЕТ40

12 МЕСЕЦА  

108 ЛЕВА

84 ЛЕВА

16 Л./М./О.П.

ЕСУ-НЕТ60

6 МЕСЕЦА  

68 ЛЕВА

40 ЛЕВА

18 Л./М./О.П.

ЕСУ-НЕТ60

12 МЕСЕЦА  

120 ЛЕВА

96 ЛЕВА

18 Л./М./О.П.

Всички цени са в лева с включено ддс

 

10. ТАКСИ : ИНСТАЛАЦИЯ/АКТИВАЦИЯ (И/А) – 100% ОТСТЪПКА от (10лв.)

11. ТВНЕТ ГАРАНЦИЯ : ТВНЕТ ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЕСУ

ВСЕКИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА КОГАТО НЕ Е ДОВОЛЕН И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА ТВНЕТ , МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА СИ БЕЗ НЕУСТОЙКИ. ТВНЕТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА – НА КЛИЕНТА .

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

 • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
 • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА
 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И СЪГЛАСНО ЗЕС И ЗЗП. СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО,ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА С 30 ДНЕВНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ,ПО РЕДА НА ОУ НА ТВНЕТ.
 • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН,СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
 • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА , КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ,ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, НЕГОВОТО АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ  ЕСУ.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДОГОВОРА В БЕЗСРОЧЕН,АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
 • В  РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ  ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG  ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.

 

НЕУСТОЙКИ:

А / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ,АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ, АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ,АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.
Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл на твнет info@tvnet.bg

COVID-19
Нашите действия

COVID-19
Нашите действия