ТВНЕТ – ЕСУ НЕТ

ОПЕРАТОР : ТВНЕТ
ПРОМО : НЕТ МАЙ/ЮНИ 2020 – ГАРАНТИРАНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА
УСЛУГИ : ЕСУ – НЕТ 40/60/80
ТЕРИТОРИЯ : ЕСМ ТВНЕТ
СРОК : МАЙ – ЮНИ 2020
ВАЛИДНА ЗА : НОВИ КЛИЕНТИ/АБОНАТИ
ИЗИСКВАНЕ : БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР / ПРЕКРАТЯВАНЕ 30 ДНЕВНО ПИСМЕННО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ
СХЕМА : 6 мес/оп х 10 лв – предплащат се авансово – 60 лв + 6 мес/оп х 11 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 40
: 6 мес/оп х 11 лв – предплащат се авансово – 66 лв + 6 мес/оп х 12 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 60
: 6 мес/оп х 13 лв – предплащат се авансово – 78 лв + 6 мес/оп х 14 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 80
– за всички планове се начислява такса (И/А) – 10 лв
– КЛИЕНАТА МОЖЕ ДА ПРЕДПЛАТИ И СЛЕДВАЩИ 6 МЕСЕЦА/ОП, ПО ЦЕНАТА ЗА ПРЕДПЛАТА ИЛИ ДА ПЛАЩА МЕСЕЦ ЗА МЕСЕЦ ОСТАВАЩИТЕ ТАКСИ ДО 12 М ПО ЗАДАДЕНИТЕ ГАРАНТИРАНИ ЦЕНИ В ПРОМОЦИЯТА
търговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:

нет 40 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 4 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 3 лв(промо)
нет 60 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 5 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 4 лв(промо)
нет 80 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 5 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 4 лв(промо)

приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ 40/60/80:

ЕСУ-НЕТ 40 – единична стандартна цена 16лв/м/оп ;

ЕСУ-НЕТ 60 – единична стандартна цена 18лв/м/оп ;

ЕСУ-НЕТ80 – единична стандартна цена 20лв/м/оп

УСЛОВИЯ:

КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА ЕСУ
ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА, ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИАНЕ ДАТАТА НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА -, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА – , АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.
ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЕСУ – ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА/МЕСЕЦ/ОП НА ПРЕДПЛАТЕНИЯ АБОНАМЕНТ (ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА) – НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СУМИ ЗА НЕПОЛЗВАНИЯ СРОК/МЕСЕЦ/ОП НА ЕСУ.

НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .
Б / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ
АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.
Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл на твнет info@tvnet.bg

ТВНЕТ – ЕСУ ХНЕТ

ОПЕРАТОР : ТВНЕТ
ПРОМО : НЕТ МАЙ/ЮНИ 2020 – ГАРАНТИРАНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА
УСЛУГИ : ЕСУ – ХНЕТ 100/400/600/1000
ТЕРИТОРИЯ : ЕСМ ТВНЕТ
СРОК : МАЙ – ЮНИ 2020
ВАЛИДНА ЗА : НОВИ КЛИЕНТИ/АБОНАТИ
ИЗИСКВАНЕ : БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР / ПРЕКРАТЯВАНЕ : 30 ДНЕВНО ПИСМЕННО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ
СХЕМА : 4 мес/оп х 18 лв – предплащат се авансово – 78 лв + 8 мес/оп х 20 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 100
: 4 мес/оп х 24 лв – предплащат се авансово – 96 лв + 8 мес/оп х 26 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 400
: 4 мес/оп х 28 лв – предплащат се авансово – 112 лв + 8 мес/оп х 32 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 600
: 4 мес/оп х 34 лв – предплащат се авансово – 136 лв + 8 мес/оп х 38 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 1000
– за всички планове се начислява такса (И/А) – 10 лв
: КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДА ПРЕДПЛАЩА ВСЕКИ 4 М/ОП ПО ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ – 78лв/96лв/112лв/136лв ЗА СРОКА НА
ПРОМОЦИЯТА.

търговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:

ХНЕТ 100 – 4 мес/оп х 2 лв(аванс) + 8 лв(промо) + 6 мец/оп х 2 лв(аванс) + 6 лв(промо)
ХНЕТ 400 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 20 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 18 лв(промо)
ХНЕТ 600 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 36 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 32 лв(промо)
ХНЕТ 1000 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 60 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 56 лв(промо)

приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80:

ЕСУ-ХНЕТ 100 – единична стандартна цена 28лв/м/оп
ЕСУ-ХНЕТ 400 – единична стандартна цена 48лв/м/оп
ЕСУ-ХНЕТ 600 – единична стандартна цена 68лв/м/оп
ЕСУ-ХНЕТ 1000 – единична стандартна цена 98лв/м/оп

УСЛОВИЯ:

КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА ЕСУ
ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА, ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИАНЕ ДАТАТА НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА -, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА – , АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.
ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЕСУ – ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА/МЕСЕЦ/ОП НА ПРЕДПЛАТЕНИЯ АБОНАМЕНТ (ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА) – НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СУМИ ЗА НЕПОЛЗВАНИЯ СРОК/МЕСЕЦ/ОП НА ЕСУ.

НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .
Б / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ
АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.
Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл на твнет info@tvnet.bg

COVID-19
Нашите действия

COVID-19
Нашите действия