ТВНЕТ – ЕСУ НЕТ

ОПЕРАТОР: ТВНЕТ
ПРОМО: НЕТ АВГУСТ 2022 – ГАРАНТИРАНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА
УСЛУГИ: ЕСУ – НЕТ 40/60/80
ТЕРИТОРИЯ: ЕСМ ТВНЕТ
СРОК: АВГУСТ 2022
ВАЛИДНА ЗА: НОВИ КЛИЕНТИ/АБОНАТИ
ИЗИСКВАНЕ: БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР / ПРЕКРАТЯВАНЕ 30 ДНЕВНО ПИСМЕННО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ
СХЕМА:

 • 6 мес/оп х 10 лв – предплащат се авансово – 60 лв + 6 мес/оп х 11 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 40
 • 6 мес/оп х 11 лв – предплащат се авансово – 66 лв + 6 мес/оп х 12 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 60
 • 6 мес/оп х 13 лв – предплащат се авансово – 78 лв + 6 мес/оп х 14 лв/м. – гарантирана цена – НЕТ 80

– за всички планове се начислява такса (И/А) – 10 лв
– КЛИЕНАТА МОЖЕ ДА ПРЕДПЛАТИ И СЛЕДВАЩИ 6 МЕСЕЦА/ОП, ПО ЦЕНАТА ЗА ПРЕДПЛАТА ИЛИ ДА ПЛАЩА МЕСЕЦ ЗА МЕСЕЦ ОСТАВАЩИТЕ ТАКСИ ДО 12 М ПО ЗАДАДЕНИТЕ ГАРАНТИРАНИ ЦЕНИ В ПРОМОЦИЯТА
Tърговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:

 • нет 40 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 4 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 3 лв(промо)
 • нет 60 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 5 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 4 лв(промо)
 • нет 80 – 6 мес/оп х 2 лв(аванс) + 5 лв(промо) / 6 мец/оп х 2лв(аванс) + 4 лв(промо)

Приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ 40/60/80:

 • ЕСУ-НЕТ 40 – единична стандартна цена 16лв/м/оп ;
 • ЕСУ-НЕТ 60 – единична стандартна цена 18лв/м/оп ;
 • ЕСУ-НЕТ80 – единична стандартна цена 20лв/м/оп

УСЛОВИЯ:

 • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
 • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА ЕСУ
 • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
 • ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА, ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
 • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ ДАТАТА НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА -, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА – , АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ, КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.
 • ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЕСУ – ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА/МЕСЕЦ/ОП НА ПРЕДПЛАТЕНИЯ АБОНАМЕНТ (ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА) – НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СУМИ ЗА НЕПОЛЗВАНИЯ СРОК/МЕСЕЦ/ОП НА ЕСУ.

НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .
Б / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ
АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.
Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл на твнет info@tvnet.bg

ТВНЕТ – ЕСУ ХНЕТ

ОПЕРАТОР: ТВНЕТ
ПРОМО: НЕТ АВГУСТ 2022 – ГАРАНТИРАНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА
УСЛУГИ: ЕСУ – ХНЕТ 100/400/600/1000
ТЕРИТОРИЯ: ЕСМ ТВНЕТ
СРОК: АВГУСТ 2022
ВАЛИДНА ЗА: НОВИ КЛИЕНТИ/АБОНАТИ
ИЗИСКВАНЕ: БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР / ПРЕКРАТЯВАНЕ : 30 ДНЕВНО ПИСМЕННО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ
СХЕМА:

 • 4 мес/оп х 18 лв – предплащат се авансово – 72 лв + 8 мес/оп х 20 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 100
 • 4 мес/оп х 24 лв – предплащат се авансово – 96 лв + 8 мес/оп х 26 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 400
 • 4 мес/оп х 28 лв – предплащат се авансово – 112 лв + 8 мес/оп х 32 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 600
 • 4 мес/оп х 34 лв – предплащат се авансово – 136 лв + 8 мес/оп х 38 лв/м/оп – гарантирана цена – ХНЕТ 1000
 • за всички планове се начислява такса (И/А) – 10 лв

КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДА ПРЕДПЛАЩА ВСЕКИ 4 М/ОП ПО ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ – 72лв/96лв/112лв/136лв ЗА СРОКА НА
ПРОМОЦИЯТА.

Търговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:

 • ХНЕТ 100 – 4 мес/оп х 2 лв(аванс) + 8 лв(промо) + 6 мец/оп х 2 лв(аванс) + 6 лв(промо)
 • ХНЕТ 400 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 20 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 18 лв(промо)
 • ХНЕТ 600 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 36 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 32 лв(промо)
 • ХНЕТ 1000 – 4 мес/оп х 4 лв(аванс) + 60 лв(промо) + 6 мец/оп х 4 лв(аванс) + 56 лв(промо)

Приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80:

 • ЕСУ-ХНЕТ 100 – единична стандартна цена 28лв/м/оп
 • ЕСУ-ХНЕТ 400 – единична стандартна цена 48лв/м/оп
 • ЕСУ-ХНЕТ 600 – единична стандартна цена 68лв/м/оп
 • ЕСУ-ХНЕТ 1000 – единична стандартна цена 98лв/м/оп

УСЛОВИЯ:

 • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
 • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА ЕСУ
 • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
 • ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА, ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
 • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИАНЕ ДАТАТА НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА -, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА – 12 МЕСЕЦА ГАРАНТИРАНА ЦЕНА – , АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.
  ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЕСУ – ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА/МЕСЕЦ/ОП НА ПРЕДПЛАТЕНИЯ АБОНАМЕНТ (ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА) – НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СУМИ ЗА НЕПОЛЗВАНИЯ СРОК/МЕСЕЦ/ОП НА ЕСУ.

НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .
Б / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ
АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.
Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл на твнет info@tvnet.bg