Изберете вида на Вашия телевизор и следвайте указанията

Телевизор SONY

1: Изберете бутон НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“ (Settiпgs), със стрелка надясно , изберете опцията „Системни настройки“ и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията “Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора:
Начин на сканиране – Пълно сканиране
Честота MHz-Автоматично
ID на мрежата -Автоматично
8. Изчакайте докато настройката приключи.

Телевизор SONY ANDROID

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за „наляво“ и „надясно“ изберете опция „Настройки“(Settiпgs), и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията ,.Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора.
8. Изчакайте докато настройката приключи.

Телевизор LG

1: Изберете бутон „Настройки“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: В новото подменю, изберете „Програмен режим: Кабел/Cable“
3: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Автоматична настройка/Auto Settings“;

Телевизор Panasonic

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“(Settiпgs)
3: В новото подменю, със стрелката надолу изберете „DVB_C меню настройки“
4. В новото подменю изберете „Автоматични настройки“
5. Изберете „Режим сканиране – пълно“
6. Потвърдете чрез „Старт сканиране“

Телевизор Philips

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Всички настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю със стрелката надясно преместете на „Инсталиране на антена“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
4. В новото подменю със стрелката надолу отидете на „Търсене на канали“ и потвърдете
5. В следващото подменю отново със стрелката надолу преместете на „Преинсталиране на канали“
6. Изберете страна за настройка „Финландия“
7. В следващото подменю, изберете опцията „Кабел (DVB-C)“
8. Изберете опцията „Само цифрови канали“
9. Потвърдете и изчакайте докато телевизорът се настрои.

Телевизор Philips Android

1: Изберете бутон „Меню“от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с опциите на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Настройки“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опцията“ Канали“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Инсталиране на антена/кабел“
5: Изберете опцията „Търсене на канали“
6: Появява се опцията „Инсталиране“. Потвърдете със „Старт“
7: Изберете държава „Финландия“
8: От опцията „Антена или кабел“, изберете „Кабел (DVB-C)“
9: В опцията „Кабелен оnератор“, изберете ,Друг“
10: Изберете опцията „Само цифрови канали“
11: Потвърдете „Старт“ на търсенето

Телевизор Philips Smart

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционнотоуправлениена телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Гледане на ТВ“ и със стрелка надолу изберете опцията „Канали“.
3: В новото подменю потвърдете търсенето на канали
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Разширено преинсталиране“
5: Изберете страна „Финландия“
6: В следващото подменю изберете опцията „Кабел (DVB-C)“
7: Изберете опцията „Само цифрови канали“
8: Ако е нужно да въведете честота, въведете 306 Mhz /306 000 Khz/
9: Не въвеждайте нищо на опцията „Мрежов ID и натиснете бутона „Готово“
10: Стартирайте сканирането

Телевизор Samsung

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опция „Излъчване“ и потвърдете с бутона OK , намиращ се между стрелките.
4. Преминете към опцията „Автонастройка честота“
5. От следващото подменю изберете опцията ..Антена“ и от там „Кабелен“
6. В следващото меню, изберете следните опции:
Антена -> кабелен
Тип канал -> цифров
Избор на оператор -> други
Режим на търсене -> мрежа
7. Потвърдете през бутона „Сканирай“ и изчакайте, докато телевизора се настрои

Телевизор Arielli

1: Изберете бутон „Меню“от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „Автоматична настройка“
3: В новото подменю задайте настройките:
Държава – България
Тип настройка – DТV
Цифров тип – DVB-C
ID – автоматично
Честота – автоматично
Размер на сигнала – автоматично;
4. Потвърдете с бутона „Старт“

Телевизор Arielli Smart

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „канал“ и потвърдете с бутона „ENTER“, намиращ се между стрелките.;
3. В новото подменю изберете „Тип антена – кабелна“
4. Изберете „Автоматично сканиране“

6. Изберете държава „България“ и изчакайте докато телевизорът се настрои
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои