ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

1 ОПЕРАТОР ТВНЕТ
2 ПРОМОЦИЯ ПРОМО ПРЕДПЛАТИ ЕДНОКРАТНО АВГУСТ 2022
3 УСЛУГИ/ЕСУ ТЕЛЕВИЗИЯ
4 ТЕРИТОРИЯ ЕСМ ТВНЕТ
5 СРОК АВГУСТ 2022
6 ВАЛИДНА ЗА НОВИ И НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ ЗА ЕСУ- ТВ
7 ЦЕЛ ТЕСТ ЕСУ-ТВ
8 ИЗИСКВАНЕ ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ /БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР
9 СХЕМА 1.предплаща се при подписване на абонаментния договор/анекс
2.срочен договор
3.параметрите/обхвата и конфигурацията/ на ЕСУ съгласно ценовата листа
4.след срока на промоцията ЕСУ-ТВ  се заплаща по ЕСЦ (единични стандартни цени)
Всички цени са в лева с включено ДДС
ЕСУ телевизия Срок М./О.П. Цена лева Търг. отстъпка Единична стандартна цена
Лоялни абонати 6 месеца 80 лв 40 лв 20 лв./М./ О.П.
Лоялни абонати 12 месеца 144 лв 96 лв 20 лв./М./ О.П.
10 ТАКСИ ИНСТАЛАЦИЯ / АКТИВАЦИЯ (И/А)  –  100% ОТСТЪПКА   от  (10лв.)
11 ГАРАНЦИЯ ТВНЕТ ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЕСУ

ВСЕКИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА КОГАТО НЕ Е ДОВОЛЕН И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ  НА ТВНЕТ , МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА СИ БЕЗ НЕУСТОЙКИ. ТВНЕТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА – НА  КЛИЕНТА . 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

  • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
  • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
  • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА
  • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
  • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ,ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА, АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА,АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ, КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ  ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG  ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ. ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО.

НЕУСТОЙКИ:                                                                                                       

А / ПРИ НЕДОСТАВЯНЕ НА ЕСУ СЪГЛАСНО ОУ ,ОПЕРАТОРА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КЛИЕНТА ПРЕДПЛАТЕНИТЕ СУМИ,ЗА ПЕРИОДА ЗА КОЙТО  НЕ СА ДОСТАВЯНИ ЕСУ.

Б / ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИСКАНЕ/ВИНА НА АБОНАТА ,ТВНЕТ НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА (ИЗЦЯЛО/ЧАСТИЧНО) ПРЕДПЛАТЕНАТА СУМА /ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ/  ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ.СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР, АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ДА ПОЛЗВА НЕИЗПОЛЗВАНАТА ЧАСТ ОТ ПРЕДПЛАТЕНИЯ АБОНАМЕНТ.
ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.

Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ, на безплатен клиентски телефон 080016166, на имейл на твнет info@tvnet.bg