ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

1 ОПЕРАТОР ТВНЕТ
2 ПРОМОЦИЯ ПРОМО ПРЕДПЛАТИ ЕДНОКРАТНО МАРТ/АПРИЛ 2019
3 УСЛУГИ/ЕСУ ТЕЛЕВИЗИЯ
4 ТЕРИТОРИЯ ЕСМ ТВНЕТ
5 СРОК МАЙ – ЮНИ   2020
6 ВАЛИДНА ЗА НОВИ КЛИЕНТИ
7 ЦЕЛ ТЕСТ ЕСУ-ТВ
8 ИЗИСКВАНЕ ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ /СРОЧЕН ДОГОВОР
9 СХЕМА

1.предплаща се при подписване на абонаментния

договор/анекс

2.срочен договор

3.параметрите/обхвата и конфигурацията/ на ЕСУ

съгласно ценовата листа

4.след срока на промоцията ЕСУ-ТВ  се заплаща

по ЕСЦ (единични стандартни цени)

всички цени са в лева с включено ддс

ЕСУ

ТЕЛЕВИЗИЯ

СРОК

М./О.П.

ЦЕНА

ЛЕВА

ТЪРГОВСКА

ОТСТЪПКА

ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА
ЕСУ-ТВ

ЛОЯЛНИ АБОНАТИ

10

МЕСЕЦА

              140

ЛЕВА

60

ЛЕВА

20

Л./М./О.П.

ЕСУ-ТВ

СОЦ.СЛ ПЕНСИОНЕРИ

              10

МЕСЕЦА

120

ЛЕВА

80

ЛЕВА

                  20

Л./М./О.П.

10 ТАКСИ ИНСТАЛАЦИЯ/АКТИВАЦИЯ (И/А)     –   100%     ОТСТЪПКА   от  (10лв.)
11 ТВНЕТ ГАРАНЦИЯ ТВНЕТ ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЕСУ

ВСЕКИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА КОГАТО НЕ Е ДОВОЛЕН И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ  НА ТВНЕТ , МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА СИ БЕЗ НЕУСТОЙКИ. ТВНЕТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА – НА  КЛИЕНТА . 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

 

  • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
  • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
  • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА
  • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И СЪГЛАСНО ЗЕС И ЗЗП. СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА С 30 ДНЕВНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ПО РЕДА НА ОУ НА ТВНЕТ.
  •  ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
  • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА , КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ,ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, НЕГОВОТО АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ  ЕСУ.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДОГОВОРА В БЕЗСРОЧЕН,АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
  • В  РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ  ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG  ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.

 

 • НЕУСТОЙКИ:

 

А / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ

АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО  УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

Б/ ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИСКАНЕ/ВИНА НА АБОНАТА ,ТВНЕТ НЕ ВЪЗТАНОВЯВА (ИЗЦЯЛО/ЧАСТИЧНО) ПРЕДПЛАТЕНАТА СУМА /ПЕРДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ/  ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ.СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА   РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ  УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.   

Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл  на твнет info@tvnet.bg

COVID-19
Нашите действия

COVID-19
Нашите действия