Твоят дигитален свят със скоростта на светлината!

С новата иновативна комуникационна мрежа изградена от
100% оптика, ТВ НЕТ Ви предлага ново ниво обмен на данни
за интернет, телевизия и дигитална телефония.
ТВ НЕТ Ви свързва с всичко, което обичате
и желаете със скоростта на светлината